Máy khoan từ danh tiếng từ Đức - FE 100 RL

Khả năng khoét 100mm, khoan xoắn 32mm, taro M30

Máy khoan từ danh tiếng từ Đức - FE 50 RL

Khả năng khoét 50mm, khoan xoắn 23mm, taro M20

Máy khoan từ danh tiếng từ Đức - FE 32

Khả năng khoét 32mm, khoan xoắn 13mm

Máy khoan từ

Công ty Mai Thủy

Mũi khoan từ hợp kim

Công ty Mai Thủy

Mũi khoan từ thép gió

Công ty Mai Thủy

18 tháng 4, 2014

Cách vận hành máy khoan từ

Cách vận hành máy khoan từ


Cách vận hành máy khoan từ

Khoan từ, máy khoan từ hay máy khoan đế từ là máy khoan cơ động với bàn đế có từ tính để khoan lỗ trên tấm thép dầy. Đế từ dùng để giữ động cơ máy khoan tại nhiều vị trí làm việc khi khoan tấm thép. Lực từ của đế từ quyết định đường kính của lỗ khoan mà máy có thể làm việc. Đây là công cụ thực sự cần thiết trong việc gia công cơ khí của các nhà thầu.

máy khoan từ


Nhằm hướng tới việc sử dụng đúng cách, đảm bảo đạt hiệu quả, năng suất cao trong việc sử dụng máy khoan từ, kỹ sư của Công ty Mai Thủy biên soạn video "Sổ tay máy khoan từ" và hành hướng dẫn cách sử dụng máy khoan từ trên máy khoan từ FE 50 (Sản xuất tại Đức) trên video này. Đây là những nguyên tắc mang tính chất cơ bản. Có thể thực hiện trên các loại máy khoan từ khác như máy khoan từ FE, Metabo, BDS  máy khoan từ Magtron...

Video:

7 tháng 4, 2014

Video hướng dẫn vận hành máy khoan từ

Video hướng dẫn vận hành máy khoan từ

hướng dẫn vận hành máy khoan từ

Máy khoan từ, máy khoan đế từ, khoan từ là máy khoan cơ động với bàn đế có từ tính để khoan lỗ trên tấm thép dầy và các loại vật liệu khác nhau.
Đế từ dùng để giữ động cơ máy khoan tại nhiều vị trí làm việc khi khoan. 
Lực từ của đế từ quyết định đường kính của lỗ khoan mà máy có thể làm việc.


máy khoan từ


MÁY KHOAN TỪ  ĐƯỢC GIỮ CHẮC VÀO TẤM THÉP NHỜ LỰC TỪ

Nhưng cũng cần sử dụng thêm các kỹ thuật khác để giữ chắc máy khoan từ và đảm bảo an toàn khi vận hành máy.
Kỹ sư của Công ty Mai Thủy đã biên soạn "Sổ tay máy khoan từ" và tiến hành hướng dẫn cách sử dụng máy khoan từ trên máy khoan từ FE 50 (Sản xuất tại Đức) trên video.
Đây là những nguyên tắc mang tính chất cơ bản. Có thể thực hiện trên các loại máy khoan từ khác như máy khoan từ FE, Metabo, máy khoan từ Magtron...


 
Facebook Chat